De verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië

België is een mooi land in Europa. Het ligt ten zuiden van Nederland en ten noorden van Frankrijk. Als je naar de oppervlakte kijkt dan is het best een klein land. Het heeft een mooie en diverse cultuur. In het noorden van België wordt namelijk Vlaams gesproken en in het zuiden wordt Frans gesproken. Vlaams is eigenlijk gewoon Nederlands alleen dan met een ander accent. Er wordt in België ook een beetje Duits gesproken, maar dit is maar een klein deel van de bevolking. Veruit de meeste mensen spreken Frans of Nederlands. Er zijn ongeveer 3,6 miljoen mensen in België die Frans als eerste taal spreken en er zijn ongeveer 6,5 miljoen mensen die Vlaams als eerste taal spreken. In Wallonië zijn er ongeveer 1 miljoen Vlaamse inwoners. Je kan je dus wel voorstellen dat er veel verschillen zijn tussen deze twee bevolkingsgroepen.

Verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië

Het eerste verschil is dus de hoeveelheid mensen die Vlaams en Waals spreken. Het is trouwens wel goed om te weten dat het Frans dat wordt gesproken in Wallonië Waals wordt genoemd. De Franstalige staan er om bekend dat ze trots zijn op hun taal. In Wallonië wordt eerder verwacht van een persoon die Vlaams is om Frans te spreken dan andersom. Vlaanderen vinden het belangrijker om Frans te leren dan andersom. Ze voeren daarom hun formulieren vaak in het Frans in. Frans is natuurlijk een grotere taal dan Nederlands. Het wordt daarom ook veel meer gesproken door de wereld. Dit is natuurlijk ook wel logisch. Veel buitenlanders kunnen hierdoor ook makkelijk mee in Wallonië dan in Vlaanderen. Voor Nederlanders is dit anders, omdat Nederlanders over het algemeen makkelijker mee kunnen in Vlaanderen. Er zijn dus best wel veel verschillen tussen deze twee gebieden.

Twee verschillende maatschappijen

Uit onderzoek is gebleken dat er zoveel verschillen zijn tussen Vlaanderen en Wallonië dat er gesproken kan worden van andere maatschappijen. Dit komt vooral, omdat ze twee verschillende talen spreken. Deze verschillen kunnen natuurlijk soms ook voor onenigheid zorgen. Dit gebeurt dus ook in de politiek. Door hun verschillende mentaliteiten en kijk op dingen zijn ze het regelmatig niet eens met elkaar. Als je naar het verhuisgedrag van de twee volken kijkt dan zie je dat ze vooral in hun eigen gebied blijven. Walen verhuizen vooral in Wallonië en blijven daar dan ook en dit geldt ook voor Vlaanderen.

Meer Te Weten Komen

Ardennen

Nederlandse

Wereldoorlog