Waar op letten bij het kopen van een eigen vakantiebungalow?

De vakantietijd is weer aangebroken. Voor vele, gezinnen met jonge kinderen staat vakantie vieren in één van de vele vakantieparken die de Benelux rijk is op nummer één.

Nadat men één of twee weken in zo’n vakantiepark heeft doorgebracht en iedereen het naar zijn zin heeft gehad wordt al gauw in overweging genomen om tot aanschaf van zo’n vakantiebungalow of eigen stacaravan over te gaan.

 

Door de media wordt hier handig op ingespeeld. Sla de kranten erop na, tweede woningen, vakantiebungalows , ze worden volop aangeboden. Allerlei beurzen, programma’s op TV, de één vertelt nog een mooier verhaal dan de ander. Vakantie vieren in je eigen vakantiewoning en ook nog eens geld verdienen met de verhuur ervan, het kan allemaal niet op. Echter er is veel kaf onder het koren. Betrokken partijen zullen nooit het achterste van hun tong laten zien. De makelaar (vaak gelieerd aan het park) heeft er alleen baat bij als hij een vakantiebungalow aan de man brengt. Hetzelfde geldt als men rechtstreeks van een eigenaar koopt. Het is daarom oppassen geblazen zeker als men een vakantiebungalow koopt welke is gebouwd op grond die de parkeigenaar in erfpacht heeft. Het is raadzaam een aantal zaken in ogenschouw te nemen alvorens men tot aankoop van zo’n vakantiebungalow overgaat. Ervaring heeft geleerd dat men over alles geïnformeerd wordt behalve waar het werkelijk om gaat.

In gesprek met eigenaar of makelaar

 

Heeft u uw oog laten vallen op een vakantiebungalow ga dan alvorens u in gesprek gaat met een makelaar of eigenaar, voor de nodige informatie naar de gemeente waar het vakantiepark gevestigd is. Schroom niet vragen te stellen. Vraag naar de toekomstplannen van het park en naar inzage van de stukken met eventuele bouwplannen en/of aangevraagde sloopvergunningen. Er zijn meerdere gevallen bekend waar de bungalow waar men interesse voor had voorkwam op de lijst van aangevraagde sloopvergunningen. ZIe onderstaande lijst. Zie ook deze tips voor het kopen van een eigen vakantiewoning.

Herstructureringen op vakantieparken

De huidige trend is dat veel vakantieparken aan het herstructureren zijn.

Met de oudere vakantiewoningen in het park wordt bij zo’n groots aangepakte herstructurering geen rekening gehouden. Sterker nog deze oudere vakantiewoningen moeten vroeg of laat plaats maken voor de nieuw te bouwen vakantiewoningen. Is het niet goedschiks dan kwaadschiks. Zijn er in het park reeds nieuwe vakantiebungalows gebouwd en staan her en der nog oudere bungalows, hou er rekening mee dat mocht men tot aankoop van zo’n oudere vakantiebungalow overgaan deze vroeg of laat plaats moet maken voor de nieuw te bouwen vakantiebungalows. Op compensatie van het park hoeft men niet te rekenen.

Denkt u het zal zo’n vaart niet lopen en wilt u toch tot aanschaf overgaan laat u dan vooraf goed informeren door een notaris. Het zijn de bedragen niet wat een onderhoud met de notaris kost in vergelijking met de aanschafkosten van een vakantiebungalow. Ook is het verstandig vooraf bij de parkeigenaar te informeren of er schuld op de bungalow rust (niet betaalde rekeningen aan het park) u neemt namelijk de schuld van de vorige eigenaar mee over die uiteindelijk op u verhaald wordt. Laat de aankoop ALTIJD met tussenkomst van een notaris bekrachtigen ondanks dat makelaars of eigenaren aangeven dat dit NIET nodig is.

Gebeurt dit niet kunt u geen enkel recht doen gelden, mocht u onverhoopt in de clinch komen met de parkeigenaar.

Jaarlijkse kosten

Registratie bij het kadaster is verplicht en moet u zelf doen. Hier zijn niet mis te verstane kosten mee gemoeid namelijk 10% van de aankoopsom. U heeft GEEN recht van opstal. Ondanks het feit dat men bij het kadaster geregistreerd staat kan men daar geen enkel recht aan verbinden (eigen ervaring). Jaarlijks dient men de volgende kosten te betalen:

  • Aanslag onroerende voorheffing;
  • Gemeentelijke belasting tweede verblijven.
  • Andere vaste lasten zoals energie en internet (bij een vakantiehuis met wifi).

De hoogte van de belasting wordt bepaalt naargelang het aantal geregistreerde personen en of men de vakantiewoning verhuurd of voor eigen gebruik is. Dan is men er nog niet.

  • U moet ook een contract ondertekenen de zogenaamde gebruik vergoeding overeenkomst (GVO) Hier is aanvankelijk niets op tegen, ware het niet dat het veelal wurgcontracten zijn.
  • Deze GVO, een contractuele overeenkomst met de parkeigenaar, heeft men nodig om de vakantiebungalow in stand te houden en om gebruik te kunnen maken van de diensten en faciliteiten van het park.
  • De jaarlijkse kosten voor zo’n overeenkomst liggen tussen de € 3.500,- en € 5.500,- naar gelang de grootte van de vakantiewoning en worden jaarlijks geïndexeerd. Daarbovenop worden kosten berekend voor water- en elektriciteitsverbruik, huisvuil en milieu, ontvangst TV, onderhoud en verzekering.
  • Is men het niet eens met de inhoud van het contract en teken je niet, je bent immers niet verplicht om te tekenen, moet je binnen een gestelde termijn de vakantiebungalow afbreken. Doet men dit niet verwijdert de parkeigenaar de vakantiebungalow op uw kosten. Het is dan ook alles of niets … tekenen of afbreken.
  • Tekenen betekent niet alleen de jaarlijks terugkomende kosten. Alle investeringen die de parkeigenaar doet (tenminste in ons geval) worden aan de eigenaren doorberekend en die kunnen hoog oplopen.
  • Saillant detail: In het het park waar wij onze vakantiebungalow hadden worden vakantiebungalows aangeboden en verkocht die op de nominatie staan gesloopt te worden. Door betrokken partijen wordt hierover in alle talen gezwegen, sterker nog de parkeigenaar biedt u zonder blikken of blozen een contract ter ondertekening aan, terwijl juist hij degene is die sloopvergunning aangevraagd voor de bungalows, overigens worden de (oud)eigenaren hiervan vaak niet op de hoogte gesteld.